RETTSTRIDIGE HANDLINGER UNDER RETTSPROSESSEN

 

Vi kjøpte huset I slutten av 2013, huset var bygget i 2003, det viste seg å være omfattende feil og mangler med boligen som var 9 år gammel. Aase kjøpte seksjon 1 under oss og vi kjøpte seksjon 2. Boligsalgsrapporten viste at boligen var i god stand, vi brukte god tid og alt så nytt og fint ut.

Boligen  var flott og tiltalende med en gjennomgående god standar sto det i prospekt fra megler og i boligsalgsrapporten fremkom alt som flott. Boligsalgsrapport fra megler 1 

 

 Fagkyndig vitne forklarte seg uriktig/falskt for retten den 24.02.2015.

Mangler på alle forhold som fremkom i sluttinnlegget 12. januar 2015

Den rettskraftige dommen vår av 24.02.2015 består av en rekke feil som aldri er retter opp eller behandlet av domstolen.

 

Etter rettsaken innkommer nye faktiske og rettslige forhold som viser at byggmester R.H har forklarte

seg falskt/uriktig for retten. Dette fører til at full utbetaling blir foretatt for sent og våre egne sakskostnader går tapt etter tvisteloven § 20-2 og er en direkte følge av at R.H forklarte seg uriktige/falskt den 24.02.2015.

 


En rettsak


Rundt to måneder etter at vi hadde flyttet inn i boligen.  Begynte både jeg og  mine barn samt 
Aase Farmen som kjøpte hver våre seksjoner i boligen og bli syke.

Vi skjønte ikke hvorfor vi hadde sterk hodepine og var svimle i boligen. 
Jeg var spesielt svimmel inne på soverommet til vår yngste datter og nede i leiligheten til Aase.

Jeg fikk sterk hodepine av å oppholde meg i boligen. Hodepine forsvant når vi var ute av 
huset og minsket når jeg hadde vinduer på vid gap. Jeg måtte begynne med astma medisiner da det bare ble verre å puste når jeg oppholdt meg innendørs og jeg fikk akutt bronkitt av det dårlige inneklimaet, (astma medisiner hadde  jeg ikke brukte tidligere).

Aase fikk så vanskelig for å puste I boligen at hun måtte ligge med ytterdør og vinduer  på vid gap. Vår datter Sophie fikk sterk hoste på soverommet sitt, og hun klaget hele tiden på at hun frøs  for vinduer måtte stå åpne på vinteren. Trykk her for å lese Lege attest
 


 

Selger hadde forsikring hos Protector eierskift forsikring, jeg kontaktet dem. Protector ba oss kontakte takstmann for å sjekke boligen. Vi måtte dokumentere kravene sa Protector forsikring.

Vi tok derfor kontakt med sertifiserte godkjente takstmannen  Ulf Echoff. 
Ulf Echoff fant ut at det manglet drenering på oversiden av boligen. Ulf fant også ut at det var feil fall inn mot grunnmur og at drenering manglet. Vannet trakk opp og inn i grunnmur på ene siden av huset.Dette ble senere bekreftet av Bernt Hagen, Lars Holmsen, Thor Johansen som er søknads ansvarlig mot kommunen.  Taksmann og bygningsingeniør kom på befaring sammen med Larvik kommune.

Også Sintef byggforsk og muggspesialister som Anticimex og Mycoteam konkluderte at skadeårsak måtte fjernes og roten til problemet måtte kartlegges. Sintef byggforsk konkluderte at drenering manglet som de alle konkluderte med.
 

Hva er sannsynlighetes overvekt i sivile saker, er det ikke 50 %?
 

Rapport fra takstmann Ulf Ecchoff
Rapport fra Teknisk Etterforskning AS

Vi kontaktet Anticimex de kom frem til at det var 7 forskjellige helseskadelige muggsopper i boligen. I rapporten til muggspesialistene kom det frem at boligen led av dreneringsmangel og at roten til problemet måtte fjernes. Anticimex kom frem til at fuktkilden måtte fjernes og skadeårsak kartlegges.

I vår rettsak la retten for det meste vekt på Protectors metoder.

Det viste seg i etterkant at disse "takstmennene " mangler rett kompetanse og det gjenspeiler seg et mønster i deres handlinger. Etter de har forklart seg nekter de å utføre arbeidet. Etter rettsaken ville ingen fagfolk påta seg arbeidene, som retten hadde lagt til grunn. 

Ingen ville påta seg arbeidet og metoder retten hadde lagt til grunn i dommen. De fagkyndige som forpliktet seg under rettsaken under avgitt forsikring nektet etter rettsaken og påta seg sine utbedrings- metoder.

Les Mycoteam rapporten
Anticimex

Vi sendte så inn noen materialer til Mycoteam. Mycoteam  kom også frem til at det var helseskadelige muggsopper i boligen. Mycoteam kom frem til at drenering rundt boligen måtte sjekkes. Fukt kilden må fjernes/skadeårsak kartlegges.

Sintef byggforsk er de i landet som innesitter best kompetanse og som skriver selve fasiten på drenering.

Ulf Ecchoff og Rolf Ekholt sin rapport samsvarte med  takstrapport til Bernt Hagen, Teknisk etterforskning AS og brevet fra kommunen. Sintef byggforsk og takstmannThor Johansens rapport. Dette viser at det er sannsynligjort at forklaringer fra fagkyndige til Protector har forklart seg uriktig.

Senere etter rettsaken nekter de fagkyndige å utbedre etter sine gitte metoder. Metoder de fagkyndige hadde forpliktet seg til. Dommer  forklarte underrettsakenat det var straffbart å forklare seg uriktig. De fagkyndiges  forklaring var ment som å avgi bevis under en rettsak. 

Sintef rapport (Trond Bøhlerengen)

Bernt Hagens rapport vegger

Anticimex rapport Protector sendte (takstmann) Rolf Hageland fra Larvik. Hageland skrev uriktig I sin rapport at drenering ikke var en mangel.

R. E. tilleggsrapport

Larvik kommunen kommer på et tilsyn på eiendommen sammen med takstmann Thor Johansen.

15. september 2015 krever kommunen retting.

 

Kommunen krever retting etter plan og byggningsloven


Rapport av Thor Johansen


Mail fra Tom Mangelrød Larvik kommune

Senere da gulvene ble åpnet opp inne hos Aase fortalte byggmestere at de aldri hadde sett så  mye mugg under gulv på et soverom før. De sa det var ikke var rart at Aase hadde vært syk.  Byggmesterne sa de hadde brukt medisiner når de jobbet i leiligheten og de hadde hatt sterk hodepine der.

 

Vitne uttalelse fra byggmester

 

Sluttinnlegget 

 

 Økonomisk rapport

 

Etter rettskraftig dom viser det seg at R.H har forklart seg falskt under vitneansvar for retten.