17. mar, 2016
Aase dør etter rettsaken, hennes familie har aldri opplevd noe lignende.

FIKK PUSTEVANSKER I BOLIGEN

Aase kjøpte sokkeletasjen, hun hadde gledet seg til å begynne å plante blomster å få besøk av sine nye barnebarn. 

Hun fikk etterhvert sterk hodepine i boligen grunnet muggsopp. Hun måtte begynne å ha ytterdøren og vinduer oppe på vid gap. På natterstid var hun bekymret for at noen skulle gå inn i leiligheten. Men den sterke hodepinen og tungpustheten gjorde det helt nødvendig å lufte konstant.

 

I rapporten til Anticimex og Mycoteam sto det at det var helseskadelig muggsopp i boligen. Det viste seg i etterkant av rettsaken at en byggmester fra Larvik forklarte seg uriktig/falsk under sin vitneforklaring for retten. 


Vi fikk barn som voksne problemer med å puste i vårt eget hjem. Åse måtte etterhvert som det ble verre og verre sove med dører og vinduer på vid gap, de siste månedene hun bodde i leiligheten sin. 

Hun ble ettervert tvunget ut av sitt eget hjem og måtte da betale for to leilighet.  Den hun flyttet ut av og den nye hun måtte leie som følge av helseproblemene som kom av muggsoppen.

Hun ble så tungpustet at hun ikke maktet mer, det var ikke  noe annet ledig enn et bokollektiv i Larvik.  Hun måtte dele bokokollektivet med ti ungdommer. Det står mer om dette i reportasjen fra dine penger litt lenger ned på siden. Aase måtte  betale for 2 leiligheter,  hun måtte betale for den leiligheten hun måtte flytte ut av, og den hun nå leiet. Det ble doble bokostnader for henne og en enorm belastning og indre stress for henne som var enslig.


Aase trodde selvølgelig hun skulle få dekket disse utgifter når hun kom i retten. At dommer ville tro henne. Sjokket ble desto større, da hun ikke ble trodd da hun forklarte seg under rettsaken.

 

 

 

Muggspesialistene Mycoteam og Anticimex fant følgende muggsopper: Aspergillius, Penicillium og Cladosporium mf.  

 

Sitat fra toxipidia:

"Disse hendelsene kan føre til intestinal, nevrologiske, sentralnervesystemet , lunge, mykt vev, bein, og en hel rekke andre biologiske system ødeleggelse. Andre arter som er funnet og forårsake skade for å nevne noen er: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Chaetomium, Fusarium, og Cladosporium. " http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Dangers+In+Our+Home++Mold+and+More

Les om Aase i bladeDine penger.

Aase knakk sammen under hovedforhandlingen da hun skjønte at hun ikke ble tilkjent sine ekstra bokostnader. Aase hadde alltid trodd på en rettferdig rettergang. Aase opplevde en helsemessig knekk når det etter rettsaken innkom nye opplysninger fra kommunen som viste at motpart hadde forklart seg uriktig, og at det ikke var noen som ville utføre de metoder som lå til grunn i rettskraftig dom.

Aase fortalte dommeren at hun måtte flytte ut grunnet pusteproblemer. Hun hadde i forkant avgitt en forsikring på at hun kun ville forklare den hele og fulle sannhet. Hvorfor ble hun ikke trodd? Det ble vist til Anticimex og Mycoteam rapporter fra muggspesialister og legeerklæring fra meg som bodde i samme bolig som Aase.

Her kan dere lese om hva hun måtte gjennomgå etter at hun ikke fikk puste i eget hjem.  Å forklare seg uriktig under en rettegang er svært alvorlig, forklaringen var ment som å avgi bevis for retten.

Vi måtte bruke prisavslaget vi fikk, prisavslaget som var avsatt til reparasjonen av boligen, på nye takstmenn og beviser, ingen fagfolk ville påta seg  arbeidende etter rettskraftig dom. Arbeidet lot seg ikke utføre faglig. Vi sitter enda med en bolig som ikke er rettet. Vi ble ført bak lyset med utilstrekkelige metoder og kostnader viste seg å være langt høyere for å få rettet mangler.

Nå sitter vi med et stort økonomisk tap som følge av de involveres handlinger og villedning. Boligen blir ikke godkjent og lovlig før mangler rettes etter kommunens krav. Kommunen krever at inneklima og metoder står til plan og bygningsloven og forskriftens minimumsløsning.