Sakens kjerne i mitt nåværende engasjement som selvprosederene:

Faktisk bare noe så enkelt som at borgere i Norge, like lite som ellers i den siviliserte delen av verden, skal verken trenge eller tvinges til å måtte forholde seg til dokumenterbare lovbrytere, selv om disse opptrer i offentlig regi aldri så mye. Det er saken kjerne.