Advokatforeningen - God advokat skikk

 

 

Det har gått år, hvor blir det av svaret og avgjørelsen fra advokat nemden?

Vi ble fortalt at vi bare kunne klage advokaten inn til advokatforeningen. 

 

Det viste seg at vår egen advokat  hadde sendt hjem vårt vitne. Vi var flere ganger ute på gangen for å lete etter henne. Jeg husker jeg diskuterte dette med Aase Farmen, vi var svært forundret over at vitnet ikke var kommet som avtalt. Vi gikk flere ganger ut på gangen for å se etter vitnet som het Marthe.

Etter 9 måneder fikk vi avslag på klagen fra advokatforeningen.  

Advokatforeningen kom frem til at dette var av god advokat skikk.

Han har 6 tidligere klager på seg i advokatforeningen. Det under meg hva disse klagene går ut på. Når advokat foreningen kan komme frem til at en advokat kan forsvinne å sette ned påstander, det undrer meg at dette er god advokat skikk?