Enkelte fagkyndig vitner går bort fra sin vitneforklaring etter rettsaken, sine egne priser og forpliktelser som de

Byggmester R.H unnlot å opplyse at beslagoppbrett stengte for lufting av ytterkledning. Hageland unnlot å opplyse at all ytterkledning, isolasjon og plater på vegger måtte rives og bygges opp på nytt. Før rettsaken avga byggmester R.H vitneforsikring og ed.

 

Byggmester R.H som satte sum utbedringskostnader til 80 000,- ble fortalt at det var straffbart å lyve for retten.

 

Han ble opplyst at han måtte fortelle den hele og fulle sannhet, og ikke legge skjul på noe. Byggmester R.H brøt med sin sannhetsplikt ovenfor retten den 24.02.2015.

Rolf Hageland unnlot å nevne at kledningen på huset manglet lufting og at dette førte til at plater bak kledning ikke tørket opp. All kledning måtte rives og bygges opp på nytt. Det viser de nye opplysninger.  I Opak sin takstrapport datert 09.09.2015 hvor det fremkommer at mangler er så store ved yttervegger at det er behov for full ombygging. Men byggmester R.H holdt slike alvorlige store mangler skjult for retten.

 

Byggmester Rolf Hageland unnlot å opplyse om synlige byggtekniske feil den 24.02.2015.

 

Byggmester Rolf Hageland unnlot å opplyse om store mangler ved yttervegger, at isolasjon og asfaltplater måtte rives ned og bygges opp på nytt.

 

Rolf Hageland unnlot å nevne store skader og tilstrekkelige utbedringsmetoder under rettsaken den 24.02.2015.