Falske forklaringer i domstolen
 

De metoder takstmennene Aanonsen i BER og R.H har forklart under avgitt forsikring i retten nektet de etter rettsaken å påta seg. Deres bindende priser som retten la tilgrun i dommen nekter byggmester R.H og Anonsen i BER og påta seg.
 

Det innkom nye opplysninger som viser at byggmester R.H har forklart seg falskt under rettegangen, disse forklaringer førte til feil domsresultat, det viser nye opplysninger som inkom etter rettskraftig dom.

Begjæring om gjenåpning.

Men Nedre telemark tingrett sendte oss et vedlegg, og mener vi kan gå på nye parter å kreve det gjenstående økonomiske tap som viser seg etter skadevoldernes handlinger. Hvordan skjedde skaden og hvordan oppsto den? Kostnader ved å rette mangler overstiger langt over påstanden vi gikk til domstolen med. Så hvem skal bære ansvaret for disse handlinger og uriktige opplysninger (reduseringer) som har ført til et økonomiskt tap?

Hvem skal dekke vårt gjenstående økonomiske tap?

Lydopptak av R. Hageland

Ingen andre fagfolk ville utbedre etter metoder som retten har lagt til grunn i dommen. Fagfolkene fortalte oss at de metoder som var forklart fra disse ikke godkjente "takstmenn" verken var faglige eller forskriftsmessige. Trykk her for å lese forpliktelsen til Hageland som han ga under avgitt forsikring hvor metodene var ment som å avgi bevis i en rettsak.

Les hva Hageland forpliktet seg til 

BER bygg og rådgivning 

Det samme firmaet BER går igjen i Heidi Damman sin rettsak. Det viser seg at Nils - Erik Christiansen fra firmaet BER var dommer i  Damman sin rettsak. Heidi fant selv ut at den ene dommer etter den andre var innhabil. Les bladet Kapital, Heidi Damman selv måtte google å sjekke ut dommere. 

Les Kapital artikkel ved å trykke her.

Hageland og Ekholt nekter påta seg utbedringen ved våtrom som de forpliktet seg til kr 12 000.