Bernt Hagen har på side 16 i rapport vist til at vann trenger inn vegg og gulvkonstruksjon grunnet terasseløsningen. Det ble funnet omfattende mugg i vegger grunnet terrasser som førte vann inn i flere vegger. 

 

 

 

Bevis: Side 23 dommen
 

På side 17 I Thor Johansen sin takstrapport, punkt 16 fremkommer det at 2 terrasser koster kr 135 000. På side 14 i Thor Johansens rapport fremkommer det at ytterligere 2 terrasser måtte rives ned. 


  Bevis: Side 17 Thor Johansens rapport

 

I Opaks rapport på side 7 og 8 står det følgende sitat:

Eksempel på beslag som stenger for lufting av kledning (fra terassegulv)”

Terassebord er montert inn under kledningen.”


  Bevis: Opaks rapport side 7 og 8


 

Sitat Opak rapport side 12 under manglende lufting av kledning:

Kledningen er utlektet, men det er ingen effektiv luftgjennomstrømning I luftesjiktet som kan bidra til opptørking av konstruksjonen”


   

Sitat fra Opak rapport datert 0.09 2015. side 13 og 14:

Panelkledning, lekter og vindsperre rives.” Veggen bygges opp med lekter, vannbrett og kledning I tråd med byggdetaljbladene.” “Terasser bygges opp igjen med detaljer som hindrer vanninntrenging I veggen.”

 

Bevis 4 : Takstrapport av Opak datert 09.09.2015 side 7,8,12, 13 og 14.