Hvem skal domstolene lytte til?

Protector har  sendt byggmester R. H til Heidi Turid Dammann og Camilla Lindblad  i Oslo. Heidi og flere forteller at Hageland måler fukt på helt feil sted, hun får høre de rareste konklusjoner fra R.H.

En advokat forteller  at han har sett byggmester R.H har holdt fuktmåler og plundret i ti minutter på et sted og sier til slutt at det ikke var utslag, to takstmenn før han hadde full uttelling på høy fukt på stedet.


Vi fikk kjennskap til hvordan han jukser med fuktmålinger og setter målerinstrumenter feil .

Advokaten som jobber med boligsaker  forteller at Rolf Hageland skal ta målinger der hvor 2 sertifiserte takstmenn tidligere har gjort målinger. Rolf Hagland ligger og knoter i hele 10 minutter på den samme plassen hvor to før han har fått høy uttelling på fukt. De to sertifiserte takstmennene som var der rett i forkant fikk et urovekkende høyt fuktutslag. Hageland får 0 utslag etter han har ligget og knotet på den lille plassen i hele 10 minutter.

Byggmester R.H klarte å få 0 utslag på fukt etter å ha plundret i ti minutter rundt dette stedet.


Hvor mange år har dette pågått ?

Vi leser i bladet Kapital at 40 stk av takstmenn eierskifteselskapene benytter seg av er i sekten “Smiths venner” Flere boligkjøpere forteller at de oppfatter takstrapportene som rene “bestillingsverk”

Det er innkommet nye opplysninger i saken, det vil bli sendt over til politiet etterhvert. Det ringer på telefonen og en ukjent person sier de nå er lurt av personen jeg anmeldte, skal ingen stoppe dette?

Hvem har ansvaret for å stoppe økonomisk kriminalitet?