Rettsak

 

Etter at vår advokat begjærte gjenåpning utbetalte Protector ytterligere den 3. november 2015. Protector utbetalte hele kjøpesummen. Men en del av denne summen ble utbetalt etter begjæring om gjenåpning. Falsk/uriktig forklaring førte til senere utbetaling, og gikk utover våre egne sakskostnader som og skulle blitt utbetalt den 24.02.2015.

 

 

Hele utbetalingen skulle vært utbetalt under ett, under den første rettsinnstans 24.02.2015.

Som følge av R.H uriktige/falske forklaring oppsto det et økonomisk tap ved at denne side ikke fikk dekket egne sakskostnader, etter hovedbestemmelsen i tvisteloven § 20-2,

 

Ytterkledning, isolasjon, plater i vegger, 6 terrasser, hovedtak og gulv måtte rives og bygges opp på nytt. Takstmann R.H holdt feil skjult 24.02.2015

R.H  unnlot å opplyse retten at kledning, isolasjon, plater måtte rives og erstattes. Slik ga han selskapet en fordel.

 

R.H unnlot å opplyse retten om deksel som stengte for lufting bak ytterkledning. Dette var synlig for en fagmann, det vises til bilag 17, Opak sin rapport på side 7. 

 

Fagfolk nekter senere å utbedre skader, R.H hadde gitt bindende priser som han gikk bort ifra.

 

R.H metoder og priser ønsket ingen fagfolk å påta seg. Ingen ønsket å rette skader til de priser som var lagt tilgrunn i dom 24.02.2015.

Denne side ble slik påført et tap den 24.02.2015 og nye økonomiske tap som følge av at metoder som retten hadde lagt tilgrunn ikke var tilstrekkelige metoder.