Byggmester R.H har i sin takstrapport på side 5, villedet retten med sum utbedringer til 80 000,- Dette står i sterk motsetning til dokumenterte  skader på ca 5 millioner for leilighetene i boligen vår. Under vil jeg vise til at det samme mønsteret går igjen i andre saker.

 

Follo tingrett la ikke sin lit til Rolf Hageland AS sine forklaringer. Det vises til Amstidende, og til omtalen i Kapital hvor byggmester Hageland verken er godkjent eller objektiv. 

 

Boligen vår ga oss åresvise helseproblemer med resprasjonsproblemer og sterk hodepine. Men det betyr kanskje ikke så mye om noen dør eller barn går syke? Medikamenter måtte benyttes ofte for å døyve den sterke hodepinen som følge av alvorlig fukt og muggsopp.

 

Vi erfarer at R.H  handler med samme gjentagende mønster i flere saker. Dette underbygges av andre saker. Hvor byggmester R.H oppgir sum takster til retten som langt understiger de faktiske dokumenterte feil og faktiske kostnader for å rette feil. Byggmester R.H jobber fast for Protector og lover i retten å utbedre etter bindende priser, men i etterkant av rettsaken  går han bort fra sine bindende priser gitt for retten. Som han gjorde i saken vår.

 

Det viser seg at byggmester Rolf Hageland handler med samme gjentagende mønster i flere saker.

Også i Movassbakken i Oslo var det samme villedning. Underprising og tåkelegging av fakta.

 

Ny e-mail av 2017 fra ansvarsøkende viser at byggmester R.H har villedet retten om vår største og dyreste enkeltpost den 24.02.2015.

 

Det provoseres  fremlagt en skriftlig oversikt over priser byggmester Rolf Hageland AS har gitt boligkjøpere 2013 og 2014. Hageland bes oppgi hvor mange oppdrag han har hatt for Protector i samme tidsrom. 

 

Det foreligger et mønster i hvordan R.H handler og villeder i flere saker. Denne side viser til E24 sin omtale. I Heidi sin sak konkluderte Rolf Hageland AS sum skader på kr 507 500,- Dette står i sterk motstrid til lagmannsrettens dom hvor dokumenterte skader viste seg å være kr 1,7 millioner kroner. Det vises til Heidis sin sak hvor det samme mønsteret går igjen.