Kan du stole på en advokat?  

Vi finner en advokat som markedsfører seg med at han har bolig saker som sitt spesialfelt.  Vi bruker lang tid på å finne en som skal følge de etiske retningslinjer for advokater.  Dette skal advokat K. Han sender oss et eget skriv på at han er underlagt å følge etiske regelverk og forholde seg til advokatforeningens retningslinjer.

Adv. K har møteplikt for Høyesterett.  Vi føler oss derfor trygge på advokaten. Vi ønsker oss en kompetent og dyktig advokat som håndterer saken forsvarlig, og som innesitter rett kompetanse på området boligsaker.

Trykk her

Ikke visste vi at det sto så dårlig til med advokat bransjen. At en advokat kan sende bort klientenes vitner under hovedforhandlingen uten klientens samtykke eller viten. Hvor advokaten kommer unna med en slik handling  ved hjelp av advokatforeningen.